Úvod |  Přihlásit
Stavobazar.eu - Vaše cesta k levnější stavbě [home link]

Palivové dřevo

Dřevo na topení - zde sídlíme

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 4.12.2015:

VYPRODÁNO


DOPRAVA:
Proseč - 300,-Kč; Jablonec-Liberec - 500,-Kč; Smržovka-Chrastava - 600,-Kč atd.

Více info: info@ranko.cz nebo tel.: 603 805 645


Měření dřeva - Co je to metr (palivového) dřeva?
V praxi se setkáváme při měření dřeva s několika podobnými pojmy, které potřebují bližší vysvětlení.
Palivové dřevo se většinou měří v prostorových mírách.
Základní jednotka dříví je 1 m3 = plnometr (Plm) (kubík dřeva) představující krychli o hraně 1x1x1 metr zcela plnou dřevní hmoty. V této formě (jednotce) se dřevo nedodává, protože je to nemožné.
Častěji se setkáváme s jednotkou prostorový metr rovnaný (Prmr), což je prostor s rozměry 1x1x1m, ve kterém jsou vyskládaná jednotlivá polena či štípané dřevo. Skládání je časově poměrně náročné, což je nutné promítnout do ceny takto dodávaného palivového dříví.
Jednotka, kterou používáme pro měření dodávaného množství palivového dřeva je prostorový metr sypaný (Prms), což je neurovnaný, volně dřevem nasypaný prostor s rozměry 1x1x1m.
Proč nejčastěji dodáváme palivové dřevo v jednotce prostorového metru sypaného? Náhodné sypání palivového dříví je spravedlivé a především levné, takže není nutno do cen dřeva připočítávat nákladnou, časově náročnou lidskou práci při skládání dřeva.

Převodní tabulka
převodní tabulka pro převody mezi jednotlivými druhy dřeva a skutečného objemu dřeva v jednotce

  m3 (plm) dřeva bez kůry prm polen do běla odkorněných prm polen v kůře prm pilařských odřezků prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách prm volně sypaných štěpků
m3 (plm) dřeva bez kůry = 1 1,30 1,55 1,90 2,25 3,00
prm polen do běla odkorněných = 0,77 1 1,20 1,45 1,75 2,30
prm polen v kůře = 0,66 0,85 1 1,25 1,45 2,00
prm pilařských odřezků = 0,52 0,70 0,80 1 1,20 1,55
prm polen v kůře ve volně sypaných hromadách = 0,45 0,60 0,70 0,85 1 1,35
prm volně sypaných štěpků = 0,33 0,45 0,50 0,65 0,75 1


VÝHŘEVNOST

Dřevo kWh/RM* kWh/kg
Javor 1900 4,1
Bříza 1900 4,3
Dub 2100 4,2
Olše 1500 4,1
Jasan 2100 4,2
Smrk 1600 4,4
Borovice 1700 4,4
Modřín 1700 4,4
Topol 1400 4,2
Buk 2100 4,2
Jedle 1500 4,4
Jilm 1900 4,1
Vrba 1400 4,1

  

TVRDOST DŘEVA

Tvrdost kg/cm2 Druh
1.tvrdost 0-350
(velmi měkká)
smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy
2.tvrdost 351-500
(měkká)
modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak
3.tvrdost 501-650
(středně tvrdá)
kaštan jedlý, platan, jilmy, líska
4.tvrdost 651-1000
(tvrdá)
dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr
5.tvrdost 1001-1500
(velmi tvrdá)
dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz
6.tvrdost nad 1501
(neobyčejně tvrdá)
eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny

  

OBJEMOVÁ HMOTNOST DŘEVA V KG/M3

Dřevo čerstvé na vzduchu vyschlé uměle dosušené
Borovice lesní 700 520 510
Borovice černá 900 670 540
Bříza 940 600 590
Buk 990 720 570
Douglaska 910 570 550
Dub cer 1110 850 730
Dub
letní a zimní
1000 760 660
Habr 1080 820 720
Jasan 920 720 620
Javor klen 980 660 530

  

VLHKOST DŘEVA V % - ŠTĚPINY

Dřevina / počet měsíců po těžbě 6 12 18 24
Habr 24,08 20,18 18,77 17,94
Buk 23,24 19,34 17,40 17,74
Dub 29,63 23,75 20,74 19,16
Bříza 23,28 18,10 15,98 17,17
Jedle 28,56 16,65 14,78 17,22
Smrk 29,31 28,54 15,81 17,76

  

VLHKOST DŘEVA V % - KULÁČE

Dřevina / počet měsíců po těžbě 6 12 18 24
Habr 31,38 25,89 22,33 19,30
Buk 33,48 24,00 19,18 20,32
Dub 31,20 26,90 24,55 21,09
Bříza 37,34 28,99 24,12 21,78
Jedle 28,29 17,41 15,09 18,66
Smrk 35,3 17,59 15,72 17,39
 | Úvod |